Loject | O nás
8
page,page-id-8,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

O nás

Loject,s.r.o, je prevádzkovateľom Miestnej distribučnej siete  /MDS/ v smere Dolný Badín – Krupina, ktorá prechádza extravilánmi obcí Bzovík a Uňatín v dĺžke ca. 13km. Miestna distribučná sústava je realizovaná zemnou ryhou v hĺbke ca 90cm káblami 3x240mm. LOJECT, s.r.o., podniká na základe udeleného povolenia na podnikanie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2010E 0435 v rozsahu Dodávka a distribúcia elektrickej energie. Povolenie je udelené na dobu neurčitú.